• Thông dụng

  Smelly (like mutton, beef fat...)
  Không thích ăn thịt cừu sợ mùi hoi
  To dislike mutton because of its smell.
  Hoi hoi (láy, ý giảm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X