• Thông dụng

  Make finger-prints.
  In tay vào giấy chứng [[minh =]]
  To make finger-prints on one's identity card.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X