• Thông dụng

  revetment
  (tiếng địa phương) Fan-palm.
  Nhà lợp bằng
  A house roofed with fan-palm leaves.
  Stone embankment.
  Xây đắp đập
  To build stone embankments and dams.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X