• Thông dụng

  Như kèm
  Tự học không người kèm cặp
  To learn by oneself without anyone to tutor one.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X