• Thông dụng

  Danh từ

  Bag, case
  cặp học sinh
  a school bag
  cặp da
  a leather briefcase
  cắp cặp đi học
  to go to school, one's bag under one's arms
  Pair, couple
  cặp vợ chồng
  a couple
  cặp mắt
  a pair of eyes
  Tongs, pin
  dùng cặp gắp than
  to pick up coal with tongs

  Động từ

  To peg, to clip
  cặp quần áo phơi trên dây cho khỏi rơi
  to clip clothes on the line with clothes pegs to keep them from falling
  cặp lại tóc
  to adjust one's hairpins
  To take (patient's) temperature by clapping a thermometer into his armpit
  cặp cặp sốt cho người ốm
  to take a patient's temperature with a thermometer
  Như cập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X