• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  barge couple

  Giải thích VN: Một cặp mang phần mái hồi nhô ra khỏi hồi [[tường. ]]

  Giải thích EN: Either of a pair of rafters that carry the part of a gable roof that projects beyond the gable wall.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X