• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  double byte character
  bộ tự byte kép
  DBCS (double-byte character set)
  bộ tự byte kép
  double-byte character set (DBCS)
  tập tự byte kép
  DBCS (double-byte character set)
  tập tự byte kép
  double-byte character set (DBCS)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X