• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flash freezing
  buồng kết đông cực nhanh
  flash freezing chamber
  hệ (thống) kết đông cực nhanh
  flash freezing plant
  máy kết đông cực nhanh
  flash freezing machine
  máy kết đông cực nhanh
  flash freezing system
  máy lạnh kết đông cực nhanh cryo
  cryogenic flash freezing machine
  trạm kết đông cực nhanh
  flash freezing plant
  superfast freezing
  hệ (thống) kết đông cực nhanh
  superfast freezing machine
  hệ (thống) kết đông cực nhanh
  superfast freezing plant
  hệ (thống) kết đông cực nhanh
  superfast freezing system
  máy kết đông cực nhanh
  superfast freezing machine
  máy kết đông cực nhanh
  superfast freezing system
  trạm (hệ thống) kết đông cực nhanh
  superfast freezing plant
  trạm kết đông cực nhanh
  superfast freezing plant
  ultrafast freezing
  ultrarapid freezing
  kỹ thuật kết đông cực nhanh
  ultrarapid freezing technique
  phương pháp kết đông cực nhanh
  ultrarapid freezing method

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X