• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  maintainability engineering

  Giải thích VN: Một ngành kỹ thuật liên quan tới ảnh hưởng của những hỏng hóc sản phẩm tìm cách giảm thiểu những ảnh hưởng [[đó. ]]

  Giải thích EN: The branch of engineering that deals with the effects of product failures and seeks to minimize such effects.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X