• Thông dụng

  Động từ

  To discover; to find out
  sự khám phá
  discovery

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  detect
  discover
  discovery
  Giao thức khám phá bộ định tuyến ICMP
  ICP Router Discovery Protocol (IRDP)
  khám phá các khả năng tài nguyên
  Resource Capabilities discovery (RESCAP)
  to check
  to inquire
  to investigate
  to sense
  to study

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X