• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rich gas
  dòng khí giàu
  rich gas flow
  dòng khí giầu (hàm lượng cao)
  rich gas flow
  ống khí giàu
  rich gas tube
  ống khí giầu (hàm lượng cao)
  rich gas tube
  đường ống khí giàu
  rich gas conduit
  đường ống khí giàu (hàm lượng cao)
  rich gas conduit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X