• Thông dụng

  Shrivelled up.
  phơi lâu quá khô đét
  The fish is shrivelled up from long exposure to the sun.
  Già nua người khô đét
  To be shrivelled up by old age.
  Thin as a wafer.
  con gái khô đét
  A young girl as thin as a wafer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X