• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  undamped
  dao động không tắt dần
  undamped oscillation
  dao động không tắt dần
  undamped vibration
  sóng không tắt dần
  undamped wave

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X