• Thông dụng

  Danh từ.

  Rush.
  bao lát
  rush sack.
  Slice.
  lát thịt mỏng
  thin slice of meat.
  Moment; instant.
  lát nữa tôi sẽ lại
  I will come in a moment.
  Động từ.
  to pave.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  board
  china
  lay
  lay out
  layer
  line
  pave

  Giải thích VN: Che phủ bề mặt bằng cách làm bề mặt [[cứng. ]]

  Giải thích EN: To cover a surface with pavement.

  place
  put
  slice
  tile
  tiled
  wafer
  flip
  invert
  overturn
  tilt
  tip
  tip over
  turn about
  turn over
  upset

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X