• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cake
  short block
  small-size block
  memory address register (MAR)
  memory bank
  memory block
  khối nhớ mở rộng
  extended memory block (EMB)
  khối nhớ mở rộng
  Extended Memory Block [LIM/AST] (EMB)
  khối nhớ toàn bộ
  global memory block
  khối nhớ trên
  UMB (uppermemory block)
  storage block

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X