• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  standard fit

  Giải thích VN: Khớp giữa phụ tùng máy với một giới hạn khoảng cách tiêu [[chuẩn. ]]

  Giải thích EN: A fit of machine parts with a standardized allowance and tolerance.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X