• Thông dụng

  Bloom flower.
  Đào đã khai hoa
  The peach-tree, has bloomed
  Be delivered (of a baby).
  Đến kỳ mãn nguyện khai hoa
  To be about to be delivered, to be very near one's time.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X