• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  air-gap
  air-leak
  aperture
  backlash

  Giải thích VN: kẽ hở giữa các bánh răng khớp với nhau.

  bearing slackness
  black lash
  chink
  clearance
  clearance space
  cleft
  cranny
  crevice
  day
  fin
  fissure
  flaw
  freedom
  gaping
  interstice
  interstices
  joint opening
  mouth
  opening
  play
  pore
  pore space
  rive
  shake
  shutter
  slack
  slit
  slot
  slotted opening
  tip clearance
  valve clearance
  void
  void coefficient

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X