• Thông dụng

  In the shade.
  Ngồi khuất bóng
  To sit in the shade.
  (trang trọng) Dead (and gone).
  Ông tôi đã khuất bóng từ lâu
  My grandfather is long dead (and gone)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X