• Thông dụng

  Sword and bow, weapons (nói khái quát).
  Bỏ bút nghiêng theo nghiệp kiếm cung
  To let down one's pen and ink-slab for weapons, to give up one's academic studies for the fighting.
  Military career.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X