• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  low-frequency induction furnace

  Giải thích VN: Một cảm ứng trong đó một dòng điện lợi được cảm ứng trong khi nạp được nung [[nóng. ]]

  Giải thích EN: An induction furnace where commercial current flow is induced in the charge to be heated.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X