• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fang
  return opening
  vent hole
  air breather
  air drain
  air gate
  air hole
  air opening
  air vent
  air ventilator
  aspirail
  draft vent
  inlet
  tewel
  vent
  miệng lỗ thông gió
  vent face
  ventilation aperture
  ventilation chamber
  ventilation opening
  ventilator

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X