• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cement kiln

  Giải thích VN: Kiểu xoay, nằm ngang, chịu lửa dùng trong nung xi măng [[pooclăng. ]]

  Giải thích EN: A rotating, refractory-line, horizontal, steel shell for burning Portland cement.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X