• Thông dụng

  Fish-hook.
  Mắc lưỡi câu vào dây câu
  To fit a hook to the fishing-line.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hook

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X