• Thông dụng

  Động từ

  To turn over; to upturn; to capsize
  Xe bị lật
  the vechicle was upturned, to refuse to pay
  hắn lật nợ ta
  He refused to pay a debt to her

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X