• Thông dụng

  Động từ.

  To dive; to submerge.
  lặn tìm vật
  to dive for something.
  to set; to go down; to sink.
  mặt trời lặn
  The sun is down. to clear up.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X