• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  branch instruction
  lệnh rẽ nhánh không điều kiện
  unconditional branch instruction
  branch order
  jump instruction
  skip instruction
  transfer instruction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X