• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fumble

  Giải thích VN: Trong các nghiên cứu công việc-vận động, một lỗi về thần kinh do ý không thể tránh [[được. ]]

  Giải thích EN: In work-motion studies, a sensory-motor error that is unintentional and probably not avoidable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X