• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cladding
  damp course
  damp-proof course
  flashing
  lớp chống thấm ống khói
  chimney flashing
  impervious course
  sealing coat
  water proofing layer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X