• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cover
  covering
  roof cladding
  roof cover
  roofing cover
  superincumbent bed
  roof
  roof slab
  roofing
  shingle

  Giải thích VN: Việc phủ mái nhà bằng ván [[ốp. ]]

  Giải thích EN: To cover a building surface with shingles.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X