• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  facing bond

  Giải thích VN: Lớp xây ghép chủ yếu bao gồm gạch đặt [[dọc. ]]

  Giải thích EN: A bond that consists primarily of stretchers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X