• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  platband

  Giải thích VN: Một dải trang trí nông mặt trước [[phẳmg. ]]

  Giải thích EN: A shallow molding having a flat face.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X