• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  continued fraction
  liên phân số giảm
  descending continued fraction
  liên phân số hội tụ
  convergent continued fraction
  liên phân số hữu hạn
  terminating continued fraction
  liên phân số tăng
  ascendant continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  periodic continued fraction
  liên phân số tuần hoàn
  recurrent continued fraction
  liên phân số hạn
  non-terminating continued fraction
  số cuối cùng của một liên phân số
  final number of a continued fraction
  sự hội tụ của liên phân số
  convergence of a continued fraction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X