• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  absorbed dose
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  rad (radiationabsorbed dose)
  liều lượng hấp thụ bức xạ
  radiation absorbed dose (rad)
  liều lượng hấp thụ bức xạ ion hóa
  absorbed dose of ionizing radiation
  suất liều lượng hấp thụ
  absorbed dose rate
  đơn vị liều lượng hấp thụ
  unit of absorbed dose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X