• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  spring
  key
  leaf spring
  soring
  spring

  Giải thích VN: một thiết bị của hệ thống treo.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X