• Thông dụng

  Động từ
  to hang, to suspend
  to suspend, to put aside

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  append
  floating
  cầu treo
  floating rear axle
  cầu xe bán treo
  semi floating axle
  cọc treo chịu lực
  floating bearing pile
  dàn dáo treo
  floating scaffold
  giàn giáo treo
  floating scaffold
  móng treo nổi
  floating foundation
  trục cầu xe loại treo
  floating axle
  động treo
  floating engine
  hanging
  bậc cầu thang treo
  hanging steps
  bậc thang treo
  hanging stairs
  băng chuyền treo đường ray đơn
  monorail with hanging cars
  cửa sổ treo
  hanging window
  dầm treo
  hanging beam
  dàn lạnh không khí kiểu treo
  hanging-type air cooler
  giàn giá treo
  hanging scaffolding
  giàn giáo treo
  hanging scaffold
  giàn giáo treo
  hanging stage
  giàn lạnh không khí kiểu treo
  hanging-type air cooler
  gối treo
  hanging bearing
  kẹp treo
  hanging clamp
  kết cấu treo
  hanging structures
  mái treo
  hanging roof
  màn chuỗi treo tự do
  free-hanging chain curtain
  máng nước treo
  hanging gutter
  máng treo
  hanging gutter
  máy kinh treo
  hanging theodolite
  treo
  hanging bearing
  sắp đoạn treo
  hanging indent
  sông băng treo
  hanging glacier
  sự treo
  hanging-up
  sự treo tấm ốp
  tile hanging
  thung lũng treo
  hanging valley
  trụ treo
  hanging jambs (post)
  trụ treo
  hanging post
  trụ treo
  hanging stile
  trụ treo (của cửa)
  hanging jamb (hangingpost)
  tường chống kiểu treo
  hanging buttress
  vách treo
  hanging wall
  vòm treo
  hanging arch
  vườn treo
  hanging garden
  đèn treo
  hanging lamp
  đường ray đơn xe treo
  monorail with hanging cars
  hold
  mạch treo
  hold circuit
  thời gian treo
  hold time
  level off
  overhanging
  mái treo
  overhanging roof
  trục treo
  overhanging shaft
  pendulous
  stayed
  cầu cáp treo
  stayed-cable bridge
  cầu dầm kiểu dây cáp treo
  cable stayed bridge
  cầu treo
  stayed bridge
  cầu treo bằng cáp
  cable-stayed bridge
  kết cấu dầm-dây treo
  stayed girder structures
  stop
  underslung
  hệ thống điều hòa không khí treo (dưới khung) gầm
  underslung refrigerating unit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X