• Thông dụng

  Bedraggled, dirty, filthy.
  Làm ruộng lầy về quần áo luôm nhuôm
  To have one's clothes filthy aften working in a marshy field.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X