• Thông dụng

  Danh từ.

  Động từ.

  To move back; to fall back.
  lui lại một bước
  to fall back a paco.
  To abate.
  cơn sốt rét đã lui
  the fit of malaria has abated.
  To retire.
  lui về phòng
  to retired to ones room.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X