• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  telegraph
  máy điện báo ghi chữ
  telegraph printer, teleprinter
  máy điện báo tuyến
  telegraph on radio-TOR
  telegraph set

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X