• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  copy machine
  copying machine
  máy sao chép kiểu tiếp xúc
  contact copying machine
  máy sao chép tài liệu
  document copying machine
  duplicator
  reproducer
  máy sao chép băng
  tape reproducer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X