• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  artificial environment
  environment simulator

  Giải thích VN: Thiết bị tạo ra môi trường nhân tạo một phần hoặc toàn [[bộ. ]]

  Giải thích EN: An apparatus that creates a partial or total simulation of an environment.

  man-made environment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X