• Thông dụng

  Knot (of a narrow band of cloth or silk).
  Segment, section (of a fruit like orange).
  Bóc quả cam tách ra từng múi
  To peel an orange and separate its pulp into segments.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X