• Thông dụng

  Động từ.

  To take off, to peel, to husk, to shuck
  bóc lạc
  to husk (shuck) groundnuts
  bóc bánh chưng
  to take off the wrapping of a square glutinous ricecake, to unwrap a square glutinous rice cake
  bóc lớp đất đá phủ trên vỉa than
  to take off the layer of earth and rock on a coal seam
  lớp sơn bị bóc
  the coat of paint was scraped off
  bóc quả cam
  to peel an orange
  To remove
  bóc một đoạn đường ray
  to remove a portion of railway
  bóc áo tháo cày
  to bleed white
  bóc ngắn cắn dài
  to live beyond one's means

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  disassemble
  excoriation
  open up
  bag
  bundle
  clad
  cleave
  clothing
  clout
  coat
  covered
  jacket
  jacketing
  line
  sheathe
  shield (vs)
  veneer
  wrap

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  crane
  parcel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X