• Thông dụng

  Suck.
  Mút kẹo
  To suck sweets.
  Đừng cho em mút tay
  Don't let the baby suck its fingers.
  Như đầu mút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X