• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  center-punch mark
  mark
  prick punch
  punch
  mũi núng (để) đóng đinh
  nail punch
  mũi núng tâm
  centre punch
  mũi núng tâm
  prick punch
  mũi núng tâm hình chuông
  bell-centering punch
  mũi núng tâm hình chuông
  bell-centring punch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X