• Thông dụng

  Give (lose) ground, become weaker, weaken.
  Thế địch đã núng
  The enemy gave ground.
  nung núng láy ý giảm
  To begin to lose ground, to give a little.
  Thế địch nung núng muốn rút lui
  The adverse position had weakened a little and the enemy wandted to withdraw.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X