• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flint-flop
  flip-flop
  mạch bập bênh chính-phụ
  master-slave flip-flop
  mạch bập bênh chọn xung
  gated flip-flop
  mạch bập bênh JK
  JK flip-flop
  mạch bập bênh RS
  reset-set flip-flop
  mạch bập bênh T
  T-flip-flop
  mạch bập bênh đặt-thiết lập lại (RS flip-flop)
  reset-set flip-flop
  mạch bập bênh định thời
  clocked flip-flop
  flip-flop circuit
  multivibrator
  mạch bập bênh chọn xung
  one-shot multivibrator
  RS flip-flop (reset-set flip-flop)
  RS toggle (reset-set toggle)
  scaling circuit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X