• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  free surface
  hệ số mặt thoáng
  coefficient of free surface
  mặt thoáng chất lỏng
  free surface of liquid
  mặt thoáng của chất lỏng
  free surface of liquid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X