• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  back
  phản xạ từ bề mặt trái
  Back Surface Reflection (BSR)
  left side
  flip side
  reverse
  tail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X