• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  glide plane
  gliding plane
  plane of shear
  plane of sliding
  polish
  shears
  slickenside
  slide
  slide surface
  sliding surface
  mặt trượt gẫy góc
  wedge-shaped sliding surface
  mặt trượt tới hạn
  critical sliding surface
  mặt trượt tròn
  circular sliding surface
  slip plane
  slip surface
  slipping area
  slipping surface
  surface of sliding
  mặt trượt hỗn hợp
  composite surface Of sliding
  mặt trượt thực
  real surface of sliding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X